ประกาศรายชื่อสอบ V-NET

0

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ V-NET สนามสอบวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
สอบ วันที่ 21 มกราคม 2566 ขอให้ผู้เข้าสอบตรวจสอบ เลขที่นั่งสอบ ห้องสองและเวลาในการสอบของตน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *