ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

? ประกาศจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ? เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
? ให้ผู้ที่มีรายชื่อ ✨ สอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ✨ ในวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566

You may have missed