ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาพ้นสภาพ

0

ประกาศจากงานทะเบียน เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาพ้นสภาพขาดเรียนเกิน 15 วัน และไม่ลงทะเบียนตามเวลาที่กำหนด ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *