ถ่ายรูป นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 (รอบตกหล่น)

0

เนื่องจากงานทะเบียนจะมีการดำเนินงานถ่ายรูป นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 (รอบตกหล่น) เพื่อใช้ในการติด รบ.1 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00-14.00 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

จึงขอความอนุเคราะห์ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 แจ้งนักเรียน นักศึกษาให้มาถ่ายรูป ในวันและเวลาดังกล่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *