ถ่ายรูปเพื่อทำบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา

✅ วันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.
✨ งานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ดำเนินการถ่ายรูปเพื่อทำบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 ปวส.1 และ ทล.บ.1
???? นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย..
???? ดร.สราวุธ พัชรชมพู รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
???? นายกฤษดา สง่าเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
???? นางธีรวรรณ ฉิมมา หัวหน้างานทะเบียน
???? พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานทะเบียน และงานปกครอง วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ดำเนินการถ่ายรูปเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 ปวส.1 และ ทล.บ.1 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2567
????ณ ห้องประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
????ประมวลรูปภาพกิจกรรมต่างๆของวิทยาลัยฯ จากงานประชาสัมพันธ์ สามารถดาวโหลดเพิ่มเติมได้ที่????????????????????https://drive.google.com/…/1SCTROsLhZ8Fi_i0s?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1gXYcxa_rv2zioJlso-AE0ABTZrxcJ7R-pOtiEfLTfTUR9iqRq2JOjwDc_aem_AVo8nZA51YNNBtMmDHu-1X6EIkK-coX23-Mqse53ApKPBn-3YxuZCzm3ntkOKy1cqJhD_rr_4ryXzZg3MCbfFNpY
=========================
????WebSite : www.nwvoc.ac.th.
????E-Mail : saraban@nwvoc.ac.th
☎️Tel. : 056-221360
#เรียนดีมีความสุข#Nwvoc
#งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
#ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
#เพจวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์