ตกแต่งสถานที่รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

0

นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ได้มอบหมายให้แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ ?วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ จัดตกแต่งสถานที่เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีคณะครู และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดตกแต่งสถานที่ในการรับเสด็จฯ ตกแต่งห้องสรง ปะรำพิธี ป้ายนาม จัดพระกระยาหารว่างและอาหารว่างรับรองแขกผู้ใหญ่ที่เข้าร่วมรับเสด็จฯ ?ณ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ และ จัดตกแต่งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ?ณ บริเวณหน้าปั๊ม ปตท. อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ?️ในการนี้ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เฝ้าฯ รับเสด็จ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed