ชื่อภาษาไทยวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
ชื่อภาษาอังกฤษNakhonsawan Vocational College
ที่ตั้งเลขที่ 193 ถนนมาตุลี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์โทร. (056) 221360
โทรสารโทร. (056) 221086
เว็บไซต์www.nwvoc.ac.th
อีเมลล์admin@nwvoc.ac.th
เนื้อที่25 ไร่ 3 งาน 95 ตารางวา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed