ขอแสดงความยินดี

0
  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ได้รับรางวัลการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙ ระดับภาค (ภาคเหนือ) กลุ่มสาขาแฟชั่นเทคโนโลยี ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ ๒ - ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ดังนี้
  ๑.รางวัลชนะเลิศ นางสาวเกวลิน แก้วบัวดี ระดับ ปวส.๒ สาขาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย
  ๒.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นายชนายุทธ สุพะสอน ระดับปวส.๑ สาขาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย
คณะครูสาขาแฟชั่นและสิ่งทอเป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อมและแข่งขัน
  ๑.คุณครูดรุณี สมมุติ
  ๒.คุณครูธารทิพย์ ธนะภักดิ์
  ๓.คุณครูเรวัต นิติวรางกูร
  ๔.คุณครูยุวลี ดวงพุทธพรกุล
  ๕.คุณครูวิไล ศรีวิชา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed