ขอแสดงความยินดี


วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ยินดีต้อนรับ “นายกฤษดา สง่าเนตร ” รองผู้อำนวยการฯ เนื่องในโอกาสที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ด้วยความยินดียิ่ง

You may have missed