ขอแสดงความยินดีกับครูอังสนา เปศะนันท์ แผนกวิชาการบัญชี ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันการประกวดเรียงความ เรื่องความกตัญญูกตเวที ครั้งที่ ๑ คณะสงฆ์วัดราชผาติการาม วรวิหาร
และวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง พร้อมมอบรางวัลแด่ผู้ชนะการแข่งขัน
การประกวดเรียงความ เรื่องความกตัญญูกตเวที ครั้งที่ ๑ผู้ชนะการประกวดมีดังนี้
รางวัลรอบเยาวชน
รางวัลที่ ๑ นางสาวดวงทิพย์ นาคประเสริฐ (จังหวัดกรุงเทพ)
รางวัลที่ ๒ นายฐากร ผิวผ่อง (จังหวัดบึงกาฬ)
รางวัลชมเชย นางสาวอภิญญา ดำทรัพย์ (จังหวัดกำแพงเพชร)
รางวัลรอบผู้ใหญ่
รางวัลที่ ๑ นายสมเจตร์ สวัสดี (จังหวัดนครปฐม)
รางวัลที่ ๒ นายศุปริณ มานะเมธาวี (จังหวัดอยุธยา)
รางวัลที่ ๓ นายจักรกฤษณ์ มณีวรรณ์ (จังหวัดกรุงเทพ)
รางวัลชมเชย นางสาวอังสนา เปศะนันท์ (จังหวัดนครสวรรค์)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *