ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน

0

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการคหกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับปริญญาตรี ..เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัฒนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นายอาณัติชัย จันทิวาสน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ผู้บริหาร คณะครู นำบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัฒนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๓๐ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ บรรยากาศการแสดงความยินดีกับบัณฑิต เป็นไปด้วยความอบอุ่นจากคณะผู้บริหาร-อาจารย์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ของสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔ (วันแรก) ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed