กำหนดเปิด และ ปิดสถานศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

?  เปิดสถานศึกษา วันที่ 15 พฤษภาคม 2566
?  ปิดสถานศึกษา วันที่ 15 กันยายน 2566

You may have missed