การลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม ของนักเรียน นักศึกษา ปวช.3 , ปวส.2

0

ประกาศจากงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เรื่องการลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม ของนักเรียน นักศึกษา ปวช.3 ปวส.2 ที่ผลกิจกรรมไม่ผ่าน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

  1. ลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมชำระเงิน ในวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2566
  2. ซ่อมกิจกรรมในวันที่ 21 – 27 มีนาคม 2566
  3. ประชุมปฐมนิเทศชี้แจง รายละเอียดการซ่อมกิจกรรม ในวันที่ 17 มีนาคม 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *