การลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม

ประกาศจากงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เรื่อง การลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ นักเรียน ปวช.๒ ปวช.๓ และนักศึกษา ปวส.๒ และนักศึกษารีเกรดเรียนซ้ำ (ตกรุ่น) ที่มีผลไม่ผ่านกิจกรรมในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ หรือ ภาคเรียนอื่น ๆ

???? ๑. ลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม และชำระเงินระหว่างวันที่ ๔ – ๘ กันยายน ๒๕๖๖ ????
???? ๒. ดำเนินการซ่อมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวิทยาลัยฯ ๒๑ – ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ ????
???? ๓. ประกาศผลการซ่อมกิจกรรมวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ????

✅ ***โดยมีค่าลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม ๑๐๐ บาท/คน/ภาคเรียน และนักเรียน นักศึกษาสามารถลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมได้เพียง ๑ ภาคเรียนเท่านั้น ✅

You may have missed