การมอบตัวนักเรียน นักศึกษา รอบโควตาภายใน และโควตาภายนอก ประจำปีการศึกษา 2566

0

? กำหนดการมอบตัวนักเรียน นักศึกษา รอบโควตาภายใน และโควตาภายนอก ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 7 – 8 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30- 16.00 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

? เอกสารที่ใช้ในการมอบตัวนักเรียน นักศึกษารอบโควตา ประจำปี 2566

? ขั้นตอนการมอบตัวนักเรียน นักศึกษารอบโควตา ประจำปี 2566

? ค่าใช้จ่ายในการมอบตัวนักเรียน นักศึกษารอบโควตา ประจำปี 2566 (รับเงินสดเท่านั้น)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *