การประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์”

0

นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย
นายสิทธิชัย ชอบธรรม หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา และ
นางนารีรัตน์ แกล้วเขตรการ ที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมพิธีเปิด-ปิด
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์” พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค์

https://www.facebook.com/photo/?fbid=508336838172536&set=pcb.508337004839186

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed