การชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาใหม่

การชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน สำหรับนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 31 มีนาคม 2566

ธนาคาร  ธนาคารกรุงไทย สาขานครสวรรค์
ชื่อบัญชี เงินลงทะเบียน วอศ.นว.53
เลขที่บัญชี 605-608-0064

ชำระเงินได้ 3 ช่องทางคือ
1. ชำระเงินผ่านแอพพลิเคชั่นธนาคาร (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
หลังจากชำระเงินแล้ว print หลักฐานการชำระเงินมาให้ในวันมอบตัว
2. ชำระเงินหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย (มีค่าธรรมเนียม 10 บาท)
หลังชำระเงินแล้ว นำหลักฐานการชำระเงินจากธนาคาร มาให้ในวันมอบตัว
3. ชำระเงินสด (ในวันมอบตัว)

ดูค่าลงทะเบียนที่นี่

รายละเอียดค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2566

You may have missed